Bouwkostenadvies

In iedere fase van een project zijn de kosten in control. De kosten zijn in hoofdzaak de basis voor de besluitvorming, daarom is overzicht en realistische cijfers van belang.  

Wij geven u realistisch inzicht in de kosten. Dit schept rust in het project.

Wij adviseren in:

  • budgetramingen;
  • het doorrekenen van ontwerpvarianten;

  • bouwplanoptimalisatie;

  • het begeleiden van de aanbesteding;

  • het opstellen van contractstukken;

  • kostenbewaking tijdens de uitvoering;

  • de beoordeling van meer- en minderwerk;

  • bemiddeling bij geschillen: het gaat hoe dan ook altijd om geld!

Projecten

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over onze diensten of projecten, een goed gesprek over bouwen? Neem contact met ons op, welkom.

© B&T bouwmanagement