Communicatie

De plannen voor uw bouwproject zijn zo goed als afgerond, de vergunningen aangevraagd en de realisatie start binnenkort. Of u nu opdrachtgever of uitvoerende partij bent, communicatie over het project is belangrijk. Bouwen midden in de stad met ‘de winkel open’, of bouwen met de fabriek in bedrijf: het project heeft (toekomstige) gebruikers, die nieuwsgierig zijn. Daarbij: welke maatregelen er ook worden getroffen tijdens de realisatie, bouwen veroorzaakt hinder. Daarover communiceren waardoor er begrip ontstaat. Ook dit is belangrijk om een project te laten slagen.

  Omgevingscommunicatie: luisteren

  De overlast die de bouw van een nieuwe fabriek, een renovatie van een woongebouw met zich meebrengt is vaak niet te voorkomen. De omgeving informeren over de werkzaamheden en betrekken bij de bouw is dan ook erg belangrijk. Tijdens de realisatie van een bouwproject, maar juist ook in het voortraject. Creëer bij de betrokken doelgroepen het gevoel dat ze belangrijk zijn, dat er geluisterd wordt en dat er alles aan gedaan wordt overlast te beperken.

  Project- en omgevingscommunicatie: aanpak

  Vanaf de eerste fase in een project is het verstandig om de omgeving en/of doelgroepen te informeren en te communiceren over het project. Transparant communiceren, met respect voor elkaars belangen is een basis voor draagvlak met de omgeving. "Doen wat is afgesproken."

  B&T bouwmanagement adviseert u over een doeltreffende communicatiestrategie. Wij hebben jarenlange ervaring en adviseren u in het betrekken, informeren, communiceren van de verschillende doelgroepen. Communicatie draagt bij aan het succes van een project, creëert enthousiasme en een positief beeld.  

  • Wij maken een plan van aanpak, concreet en helder.
  • Communicatie voor en over het project, doeltreffend.
  • Gebruikmakend van traditionele communicatiemiddelen of de sociale media, richting de omgeving op de bouwplaats.

  Projecten

  Wilt u meer informatie?

  Heeft u vragen over onze diensten of projecten, een goed gesprek over bouwen? Neem contact met ons op, welkom.

  © B&T bouwmanagement