Bouwkostenadvisering

U wilt een realistisch inzicht in de kosten. Vanaf een haalbaarheidsonderzoek tot en met de exploitatie kunt u van onze expertise gebruik maken. Samen met u de beste keuzes maken.

Transparantie in prijsopbouw en mogelijke meerkosten, wij maken het inzichtelijk.

Wij adviseren in:

  • budgetramingen;

  • het doorrekenen van ontwerpvarianten;

  • bouwplanoptimalisatie;

  • kostenbewaking tijdens de uitvoering;

  • de beoordeling van meer- en minderwerk;

© B&T bouwmanagement