Milieu

De wet- en regelgeving op het gebied van asbest, sloop en bodem is complex en vraagt om kennis en kunde. Het op een juiste wijze doorlopen van de diverse stappen welke in de voorbereiding van een project van cruciaal belang zijn bij het aanvragen van de benodigde vergunningen is hierbij een pre. Dit geldt ook voor situaties waar men tegenaan kan lopen tijdens de uitvoering. Ook dan is het van belang dat de juiste stappen doorlopen worden om adequaat te handelen m.b.t. stagnatie en kosten.

Wij hebben de kennis en kunde in huis om u zowel in de projectvoorbereiding als ook in de projectbegeleiding te begeleiden. Dit kan zijn van adviesdiensten tot aan de complete directievoering.

Hoe gaan wij te werk?
Vanuit uw vraagstuk gaan wij in gesprek met u om met elkaar de werkzaamheden door te nemen en tot een gezamenlijke rolverdeling te komen. Dit kan zijn het geven van advies, het opstellen van een plan van aanpak, het verzorgen van een aanbesteding tot aan de complete directievoering. Dit alles kan of als een individueel project of als onderdeel van een renovatie/sloop- of nieuwbouwproject.

Alles draait om menselijke samenwerking
B&T bouwmanagement dirigeert bouwteams naar een effectieve samenwerking. Dit doen wij door chemie te creëren tussen  adviseur(s), aannemer en onderaannemers. Wat resulteert in een project waarin de doelstellingen worden gerealiseerd.

© B&T bouwmanagement