Projectcommunicatie

De plannen voor uw bouwproject zijn zo goed als afgerond, de vergunningen aangevraagd en de aanvang van de realisatie is bekend. Of u nu opdrachtgever of uitvoerende partij bent, communicatie over het project is belangrijk. Bouwen midden in de stad met ‘de winkel open’, of bouwen met de fabriek in bedrijf: beiden vragen om communicatie naar gebruikers en/of omgeving.

Communicatie
Nieuwbouw of renovatie zorgt in meer of mindere mate voor overlast voor de omgeving. Deze omgeving is een belangrijke stakeholder in het welslagen van een project. Wij hebben ervaren dat het informeren van de omgeving over de werkzaamheden en hen betrekken bij de bouw belangrijk is voor een voorspoedig lopend project.

We zetten ons in om de communicatie zowel in het voortraject als tijdens de bouw in goede banen te leiden. Het is erop gericht dat bij de betrokken doelgroepen het gevoel ontstaat dat ze belangrijk zijn, dat er geluisterd wordt en dat er alles aan gedaan wordt overlast te beperken.

Communicatie is dus vooral luisteren.

Onze aanpak
Vanaf de eerste fase in een project is het verstandig om de omgeving en/of doelgroepen te informeren en te communiceren over het project. Transparant communiceren, met respect voor elkaars belangen is een basis voor draagvlak met de omgeving. "Doen wat is afgesproken."

Wij maken een plan van aanpak, concreet en helder. Hieruit volgt de communicatie voor en over het project, doeltreffend. In heldere taal op ieders niveau. En gebruikmakend van de beste mix van traditionele communicatiemiddelen en digitale (social) media, richting de omgeving en op de bouwplaats.

Goede communicatie is essentieel voor het succes van een project.

© B&T bouwmanagement