projectmanagement

Nieuwbouw van de brandweerkazerne te Ouddorp

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Regio Rotterdam

Projectmanagement in de voorbereiding en uitvoering waarbij de navolgende werkzaamheden worden opgepakt: opstellen programma van eisen, opstellen projectplanning, opstellen van de investeringsraming, het verzorgen van de aanbesteding en gedurende de werkzaamheden het uitvoeren van de bouwdirectie.

Uitvoering: Januari 2020 tot medio november 2021

Recente projecten

© B&T bouwmanagement