projectontwikkeling

Moba Herinrichting terrein 11.000 m2

 • Start uitvoering: Januari 2022
 • Oplevering: Eind 2022
 • Projectomvang:  11.000 m2

Voor het bestaande parkeerterrein is een geheel nieuwe indeling uitgewerkt in samenspraak met een infra adviesbureau. Uitgangspunten voor de herinrichting: veiligheid voor de medewerkers, meer parkeerplaatsen, uitbreiding aantal EV -parkeerplaatsen, duurzame maatregelen als waterdoorlatende bestrating en een groene aankleding. Na een selectie van infra aannemers is in een bouwteam met de aannemer het plan uitgevoerd. Het project is gefaseerd uitgevoerd zodat parkeren ook tijdens de werkzaamheden mogelijk was. B&T bouwmanagement heeft de ontwikkelings- en uitvoeringsfase begeleid.

De werkzaamheden omvatten:

 • planontwikkeling
 • benodigde adviezen
 • verzorging van de omgevingsaanvraag
 • selectie infra aannemers en bouwteam
 • planning en faseringsschema’s
 • kwaliteitscontrole
 • budget en planning bewaking en sturing
 • oplevering

Uitgelichte projecten

© B&T bouwmanagement