projectmanagement

VVE Sterrenburgplein Dordrecht

  • Rapportage: Juli 2022
  • Uitvoering: Medio 2023

Het woongebouw Sterrenburgplein te Dordrecht heeft 91 koopappartementen. In de jaren ‘70 is het gebouw gerealiseerd. Deze bouwperiode kenmerkt zich door weinig tot slechte isolatiewaarden, veel tochtverschijnselen en collectieve installaties.

Het VVE bestuur heeft B&T bouwmanagement gevraagd een Plan van Aanpak op te stellen voor de verduurzaming van de appartementen. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de huidige staat van onderhoud en gerapporteerd in O-prognose. De MJOP is opnieuw opgesteld op basis van de NEN 2767. Voor de verduurzaming van de woningen zijn zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen uitgewerkt als ook de investeringskosten, subsidies en de benodigde financiering.

Uitgelichte projecten

© B&T bouwmanagement